Sidste nyt

22.09.2022: Påmindelse om, at det blev vedtaget på årets ordinære generalforsamling, at tidsrum for støjende adfærd er ændret til følgende:

Mandag-fredag: Kl. 08.00 – 18.00

Lørdag: Kl. 10.00 – 17.00

Søndag: Kl. 10.00 – 16.00

*

15.06.2022: Referat fra den ordinære generalforsamling samt årsrapport 2021-2022 kan nu findes på siden “Beboerinformation”.

*

28.10.2019: Nye porte

Knappen til at åbne de nye porte sidder på en træbjælke ved cykelskurene. Den er hvid.

I må IKKE bruge den røde knap (nødstop). Den er kun til renovationen, så de kan stoppe portene, mens de kører skrald ud. Hvis I aktiverer nødstoppet, skal I nulstille den ved at dreje på den. Herefter skal porten åbnes med nøgle udefra for at virke igen!

Vær rolige ved åbning af portene udefra med nøgle. Der skal kun et lille drej med nøglen til for at den åbner.