Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager beboernes interesser og sørger for at gennemføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af:

Formand Næstformand
Jack Petersen Jeanet N. Ingemann
Best.medlem Best.medlem Best.medlem
Jørgen Pedersen Eva Dahl Nicklas Besser
Suppleanter
Vagn Hansen

Bestyrelsen træffes den første mandag i måneden mellem kl. 18.30 og kl. 19.30 på foreningens kontor, Grækenlandsvej 11, st.th. (indgang fra gavlen).