Køb og salg – ventelister er genindført

Andele til salg bliver distribueret til ventelisterne. Der kommer således ikke lejligheder til salg her.

Ventelister:

Med virkning pr. 1. september 2019 genoptages de interne og eksterne ventelister, som oplyst på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2019. Det vil således fra den 10. august 2019 ikke være tilladt/muligt at sælge sin lejlighed udenom ventelisterne. Ventelisterne administreres af vores administrator, Andelsbo.

Opskrivning på intern venteliste
Børn, søskende, forældre, børnebørn og nuværende andelshavere, der f.eks. søger større lejlighed, lejlighed med altan eller blot anden lejlighed samt evt. ønske om sammenlægning af lejligheder i foreningen. Det koster kr. 150 pr. år at være skrevet op på den interne venteliste.

Opskrivning på ekstern venteliste
Udefrakommende, der ikke har et af ovennævnte familieforhold til en nuværende andelshaver. Opskrivning på ekstern venteliste koster et årligt gebyr på kr. 600. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, slettes man uden yderligere varsel af ventelisten.

Man skal for at blive skrevet op – uanset typen af venteliste – sende en mail til: venteliste@andelsbo-adm.dk. Man skal i overskriften angive, om det er intern eller ekstern venteliste, man ønsker at blive skrevet på. Man skal opgive sit telefonnummer.

Hvis man vil skrives op på den interne venteliste, skal man derudover skrive sin adresse i foreningen eller tilhørsforhold til nuværende andelshaver. Tilhørsforhold skal kunne dokumenteres (børn, søskende, forældre, børnebørn).

Familiemedlemmer – udover ovennævnte – kan kun skrives på den eksterne venteliste.

Se evt. også foreningens vedtægter omkring overdragelse af andel §§ 8 og 9.

Hvis I ønsker at sælge jeres lejlighed, skal I kontakte bestyrelsen eller varmemesteren i kontortiden.